Обявиха пожароопасен сезон за горите в Смолян

01 Apr, 2021

На основание заповед на министъра на околната среда и водите, периодът от 1 април до 31 октомври 2021 г. е обявен за пожароопасен сезон, съобщиха от община Смолян.

Поради завишения риск от пожари, вследствие на селскостопански дейности в гори и земи около защитените територии, изключително държавна собственост – резервати „Червената стена“, „Казаните“, „Сосковчето“, Кастраклий“ и поддържани резервати – „Конски дол“, „Шабаница“, „Амзово“ и „Момчиловски дол“, и с цел предотвратяване възникването на пожари в районите на резерватите и цялата територия на Община Смолян, се забранява паленето на огън при почистването на имотите, палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви.

На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно нормативната уредба, информира община Смолян.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура