Община Чепеларе с патронажна грижа за нуждаещи се

29 Mar, 2021

Община Чепеларе подписа договор за безвъзмедна финансова помощ по проект „Патронажна грижа+ в община Чепеларе”.

Основната цел на проекта е да се осигури за период от 12 месеца подкрепа чрез патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общината, както и подкрепа за адаптиране на социалната услуга за деца в село Павелско, делегирана от държавата дейност, в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на коронавируса.

Подготвителните дейности по проекта стартират на 01.04.2021г., дни след приключване на дейността по предоставяне на Патронажна грижа по проект „С грижа за хората в нужда“ – Компонент 4“, реализиран съвместно с община Златоград. С него се затвърди успешния модел на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания чрез почасова мобилна интегрирана здравно – социална услуга в домовете.

С новия проект продължава подкрепата за най-малко 21 лица, които са най-застрашени от коронавируса.

Планираната организация на патронажната грижа дава възможност и за закупуване със средства на карантинирани лица по заявка на храни и продукти от първа необходимост и доставянето им по домовете.  С проекта се осигурява и подкрепа на Центъра за настаняване от семеен тип в село Павелско, също за период от 12 месеца – чрез назначаване на допълнителен персонал и осигуряване на допълнителни средства за дейности, пряко свързани с опазване здравето на ползвателите и на заетите лица в Центъра.

Повече информация за организацията, дейностите и напредъка на проекта може да намирате в община Чепеларе.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура