20 лица в Община Мадан започват работа като социални асистенти

17 Mar, 2021

Кметът на Община Мадан сключи трудови договори с 20 лица на длъжност „социален асистент“, които ще предоставят ежедневна почасова грижа и подкрепа в домашна среда на 41 потребители на социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Услугата ще се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена, по съответния ред степен на работоспособност. Всеки потребител може да ползва услугата до 4 часа дневно, съобразно индивидуалните потребности.

Целта на „Асистентската подкрепа” е насърчаване на социалното приобщаване, предотвратяване на самотата и изолацията и подобряване качеството на живот чрез предоставяне на специализирана социална услуга, която да задоволява основни нужди като самообслужване, придвижване, ежедневни и домакински дейности, комуникация.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура