Златоград ще се сдобие с нова паркова среда

23 Feb, 2021

Община Златоград ще реализира проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.148 МИГ – Кирково – Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 380 573,26 лв. без ДДС.

Кметът Мирослав Янчев изказа благодарности за това, че ще бъде реализиран един дълго чакан проект, с който значително ще се подобри качеството на живот в Община Златоград.

На първо място ще бъде създадена изцяло нова среда за обществено ползване в общинския център, която освен рекреативни функции, ще подобри и микроклимата в населеното място.

Проектното предложение е изготвено въз основа на нуждите на жителите на община Златоград за повече пространства за отдих и почивка, места, на които да се събират и да общуват помежду си.

Планира се изграждане на нова паркова среда в града, в която ще бъдат обособени нови зелени площи, зони за рекреация и детска площадка в имота, който представлява естествено продължение на вече изградения градски парк и допълва новата визия на централната градска част.

Ще бъде оформена диагонална алея от цветна дървесна растителност, декоративен парков павилион, заобиколен от кътове за почивка с дървени перголи и пейки, ще бъдат изградени детски площадки, площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн.

Денислав Костов – директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ град Смолян, поздрави Община Златоград и Община Кирково за усилията, които полагат в осъществяването на всички дейности, изпълнени чрез Местната инициативна група. Тези инициативи ще продължават да работят активно, да решават проблемите на местно ниво и да получават финансиране и в следващия програмен период.

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето