Предстои ремонт на пътя Соколовци-Стояново

15 Jan, 2021

Предстои превантивен ремонт на пътя Соколовци – Момчиловци – Славейно – Петково – Малка Арда – Баните – Стояново, за да се направи трайно укрепване на активизирал се свлачищно-срутищен процес. Пътят е част от републиканската пътна мрежа.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Тя припомни, че миналата година е завършила рехабилитацията на 27,2 километра от пътя Смолян – Стойките – Широка лъка, финансиран с 27,9 млн. лева по оперативна програма “Региони в растеж”.

Дължината на пътната мрежа на територията на община Смолян е 438 километра, от тях 181 километра са републикански пътища, а 257 километра – общински. На територията на общината републиканските пътища са 11 – един второкласен, а останалите десет – третокласни.

С решение на МС на територията на общината са утвърдени 51 общински пътя, като 8,4 километра са в добро състояние, в задоволително – 17, в незадоволително – 56, а в лошо – 175. За тези пътища общината трябва да се грижи, напомни министърът.

За доизграждането и рехабилитацията на общинския път Смолян – Мугла, министърът съобщи, че в МРРБ не е постъпвало искане за пътната артерия и допълни, че по линия на Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към МС през 2018 г. на общината са предоставени 600 000 лева за възстановяването на общинския път от км 1 до км 3.

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето