Ремонт на уличната мрежа в Чепеларе

25 Nov, 2020

Във връзка с повишения обществен интерес към строително-монтажните работи, извършвани в района на улиците „24 май“, „Цар Иван Асен II“ и „Никола Чичовски“ в град Чепеларе, и възникналите въпроси дали и какво е предвидено за други улици в района, Община Чепеларе публикува следната информация:

На улица „24 май“ е в ход „Извършване на строително-монтажни работи на подпорни стени на ул. „24 май“ в гр. Чепеларе, Община Чепеларе“. Подпорна стена ще бъде изградена и на улица „Младост“.

Когато подпорните стени бъдат завършени, ще се пристъпи към изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. “24 май” – гр. Чепеларе от км. 0+000 до км. 1+159.18 и на улица “Младост” о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 гр. Чепеларе, община Чепеларе“.

Въпросният проектът, чиято стойност е 976 128,25 лв., е финансиран от Държавен фонд „Земеделие“ по
силата на Договор №: BG06RDNP001-7.001-0045-C01 от 28.05.2019 г.

Сумата за изграждането на подпорните стени е извън тези разчети и е осигурена впоследствие.

Подобни

Новини от региона

спорт

култура

Времето