Обявиха вековен орех в родопско село за защитено дърво

24 Nov, 2020

Вековно дърво от вида Орех (Juglans regia) в село Дрянка, община Баните е обявено за защитено със Заповед на Министъра на околната среда и водите.

Забележителното дърво е на възраст около 100 години, с височина 16 метра и обиколка на ствола 2,70 метра.

Намира се в частен имот, като инициативата за обявяването му за защитено е по предложение собствениците.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие се забранява изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековни дървета, както и нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние.

Нарушителите носят административнонаказателна отговорност според действащото законодателство на Република България.

Подобни

Новини от региона

спорт

култура

Времето