Завърши рехабилитацията на пътя Смолян-Стойките-Широка лъка

16 Nov, 2020

С издаването на разрешението за ползване завърши рехабилитацията на 27,2 км от третокласния път Смолян – Стойките – Широка лъка. Проектът лот 24 се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Инвестицията е за над 27,9 млн. лв. Лот 24 обхваща два участъка. Първият е с дължина 3,3 км. Той е изцяло в град Смолян и съвпада с улиците – „Миньорска“, „Първи май“ и „Невестата“. Вторият участък е 23,8 км. Преминава през селата Стойките, Широка лъка и град Девин.

Третокласният път Смолян – Девин – Кричим е основна пътна връзка за жителите на област Смолян. Алтернативен маршрут е на второкласния път Асеновград – Смолян и осигурява връзка с път Пазарджик – Пловдив.

През миналата година със средства от ОПРР бяха ремонтирани още 36 км от третокласния път по направлението Михалково – Кричим. Едната отсечка започва от кръстовището за стената на яз. „Цанков камък“ при Михалково и преминава покрай язовир „Въча“ /лот 22/. Другата е от изхода на Кричим до яз. „Въча“ /лот 23/. С успешното изпълнение и на лот 24 основно са ремонтирани близо 64 км от третокласния път.

Двата участъка в лот 24 са с нова асфалтова настилка и подобрено отводняване, с нови бордюри, водостоци, ограничителни системи с предпазни парапети, пътни знаци и хоризонтална маркировка.

Ремонтирани са 4 съоръжения – 16-метров мост при 35-ти км, премостващ Върбово дере, 7-метров мост при 37-ти км, над Караул дере, 10-метров мост при 39-ти км, и 8-метровия мост при 40-ти км над Брезко дере.

Във втория участък от страната на ската /ляво/ са изпълнени укрепителни, декоративни и джоб стени, извършено е полагане на високоякостна стоманена мрежа на 21 000 кв. м. В този участък от дясната страна са изградени още нови подпорни стени, надзиждания на съществуващите подпорни стени и конзолни уширения и др.

В първия участък в регулацията на град Смолян допълнително са подменени капаците на ревизионните шахти, както и стария корозирал парапет.

С рехабилитацията на пътя се подобрява връзката до природните и културните забележителности в областта – Триградско ждрело, Харамийската пещера, местността Чаирите, Беденските бани, курортен комплекс Пампорово, Смолянските езера, което ще спомогне за развитието на туризма в региона.

Повишава се и достъпът до административни, здравни и културни услуги на жителите на населените места в общините Девин и Смолян и се подобрява свързаността им с областния център.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето