Как може да се запази Пангаловата къща?

06 Nov, 2020

Д-р Даниела Дариткова получи отговор от министъра на културата Боил Банов на въпроса какви са възможностите на държавата да се намеси с цел запазване на един от най-ценните образци на родопска къща от времето на Възраждането – Пангаловата къща, в квартал Райково на Смолян.

От него става ясно, че през 2016 г. е имало сигнал за проникване в нея. Извършена е била проверка от инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в МК и специалист „УТОС“ при община Смолян.

Тя установила изпаднали каменни плочи, липсваща дограма по фасадите и изпочупени стъкла на прозорците, липсваща мазилка от еркерните участъци, избит отвор от северната фасада и следи от проникване във вътрешността на сградата. Тогава са направени предписания за предприемане на незабавни мерки по затваряне на подхода от северната страна и в определения 10-дневен срок те са били изпълнени.

Уточнено е също, че Министерството на културата ежегодно предоставя целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижими културни ценности, каквато е Пангаловата къща.

Собствениците на имота или лица с прехвърлени права на управление могат да кандидатстват за отпускане на средства по програма „Опазване на недвижимото културно наследство“. Процедурата по кандидатстване е регламентирана в „Правила за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности“.

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето