Завърши изграждането на водостока на улица “Миньорска” в село Ерма река

15 Oct, 2020

Завърши изпълнението на обект „Тръбен водосток Ф 2000 по ул. „Миньорска”, с. Ерма река” с дължина от 99 м. Обектът е включен в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2020г.

След извършени земни и скални изкопни работи и кофраж за основа на водостока бяха монтирани стомонобетонови тръби Ф 2000 м. За обезопасяване на улицата се монтира и метален парапет. Коритото на дерето преди втока също беше почистено.

Направи се и суха каменна зидария за укрепване на насипа при втока, циментова замазка по вертикални стени и обмазване с битум.

Изпълнител на СМР е „ЮГСТРОЙ” ООД, гр. Златоград. Стройността на договора за строителство е в размер на 218 935,58 лв. с включен ДДС, а финансирането е осигурено с Постановление на Министерски съвет от 25.04.2019 г.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето