В Златоград се проведе работна среща по проект „ABUTRAINING”

25 Sep, 2020

В Златоград се проведе междуведомствена работна среща на тема „Ролята на социалните и здравни специалисти в разпознаването на насилието над възрастни хора и в осигуряването на адекватна подкрепа“, организирана от Асоциация „Мария Кюри – МСА“ – гр. Смолян и Община Златоград.

Срещата бе проведена в рамките на проект „Обучение за социални и здравни работници по разпознаване насилието над възрастни и осигуряване на адекватна подкрепа”, с акроним „ABUTRAINING”, финансиран по Програма „Еразъм+”, в който Община Златоград е координатор и изпълнява в партньорство с Национална Асоциация на Работещите с Хора с Увреждания, гр. Пловдив, ЕТ „Аналитична зона – Станимира Начева“, гр. Сливен, REHAB EXP SAGLIK MUHENDISLIK DANISMANLIK Ltd STI, гр. Анкара, Турция и PhoenixKM, гр. Кортмарк, Белгия.

Срещата откри Елмира Угорлиева-Пехливанова, заместник-кмет на Община Златоград, която приветства всички присъстващи и сподели за ползотворното сътрудничество с Асоциация „Мария Кюри – МСА“ в грижата за хората.

Като представител на Дирекция „Социално подпомагане”, г-жа Кръстева представи случаи на домашно насилие върху възрастни хора и предложи мерки за законодателни промени в тази сфера. Активно в срещата взеха участие, споделяйки личен опит, и служители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, работещи с възрастни хора в неравностойно положение.

В рамките на събитието бяха представени и предоставени за безплатно ползване информационни обучителни материали в помощ на служителите – лични и социални асистенти, работещи с хора в неравностойно положение.

Бяха проведени инструкции за формиране и развитие на дигитални умения, инструменти за установяване на нагласите на хора с интелектуални увреждания и специалистите работещи с тях и индикатори за разпознаване на насилието при възрастни хора.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето