В Смолян се проведе първото съвещание с директори на училища за новата учебна година

10 Sep, 2020

Заместник-областният управител Андриян Петров откри първото за предстоящата 2020/2021 учебна година съвещание с директорите на училища в област Смолян.

„Бих искал да изкажа огромна благодарност към Вас, а чрез Вас и към всички педагози и към педагогическият състав на учебните заведения на територията на Смолянска област, за онзи непоколебим български дух, който проявихте по време на това световно изпитание! За онази непоколебима мъдрост и любов към професията си, и най-вече за тази сърцатост, с която успяхте да покажете на българското общество и на българския народ, че българският учител винаги е бил, трябва да бъде и винаги ще бъде в челните редици на българското общество! Уважаван, обичан, защото професията, която изпълнява, дългът, на който се е клел е високо хуманен и човечен!“, така заместник-областният управител Андриян Петров откри работна среща, организирана от РУО-Смолян, и приветства, от свое име и от името на областния управител Недялко Славов, началникът Мария Семерджиева и директорите на учебни заведения в област Смолян.

Петров обърна внимание, че и занапред ни предстоят изпитания, като оцени високо справянето на българските учители с трудностите, породени от пандемията с COVID-19.

„Животът тепърва ще ни изправя пред все по-големи предизвикателства, но само с този български дух, с желанието и любовта си към онова, което правим, само когато си протягаме взаимно ръка, когато се държим едни за други, ще можем да преминем през тези предизвикателства на времето.“

Заместник-областният управител Андриян Петров пожела на всички, от свое име и от името на областния управител Недялко Славов, много здраве в семействата, повече радостни поводи, споделени с най-близките, и да не престават дори и в най-трудните мигове да се усмихват. „Дано да е успешна и безпроблемна новата учебна година! Дано да имаме, а аз съм убеден в това, ще имаме още много поводи за гордост, защото вие направихте и невъзможното децата на Смолянска област отново да са в челните редици по успех! Благодаря Ви!“

На първото за предстоящата 2020/2021 учебна година съвещание с директорите на училищата в област Смолян, организирано от Регионално управление на образованието–Смолян, бяха представени осъществените дейностите във връзка с осигуряването преди и по време на учебната година на пътната безопасност на учениците и предприетите противопожарни мерки, отпуснатите целеви помощи за първи и осми клас и други. Обсъдени бяха насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

На срещата присъстваха заместник-областният управител Андриян Петров, Мария Семерджиева – началник на РУО-Смолян, старши комисар Николай Димов – директор на ОД МВР-Смолян, Бечо Пойдовски – началник сектор “Превантивна и контролна дейност” в РД ПБЗН-Смолян, Петя Пампорова – директор на РДСП-Смолян, директорите на учебни заведения в област Смолян, експерти от РУО-Смолян, представители на РЗИ-Смолян, ОДБХ-Смолян и други институции.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето