Областна администрация Смолян и БАН подписаха меморандум за сътрудничество

10 Sep, 2020

Меморандум за сътрудничество между Областната администрация в Смолян и БАН бе подписан от областния управител Недялко Славов и председателя на академията акад. Юлиан Ревалски.

Документът е продължение на предходен меморандум, продължавайки сътрудничеството между двете институции в следващите 5 години.

Меморандумът дава възможност за включване в управленските процеси на Смолянска област на експертния и научен потенциал, с който БАН разполага, заяви Недялко Славов.

Според Славов качеството на управление в бъдеще ще зависи от това доколко се доближават политическите, експертните и научните становища.

В Смолян фунцкионира един от 17-те академични центъра на БАН в страната, създадени през последните десетина години като национална академична мрежа. Сътрудничеството между администрацията и БАН се предвижда по широк спектър от теми, според Славов, акцентирайки върху околна среда, биологично разнообразие и начините за превръщането им във форма на поминък, растеж и по-добра икономика в района.

Залага се и на партрьорство по отношение на създаване на технологични центрове, бизнес инкубатори в областите енергетика и ВЕИ, компютърни мрежи и информационни комуникационни технологии. Планира се разработване на съвместни проекти.

Областната администрация вече е изпълнила два проекта с европейско финансиране с участието на експерти и научни институти на БАН.

В колаборация с научната мисъл на академията е осъществено изследване на потенциала на въздуха и климатичните условия в Смолянски регион, анализирайки как влияят върху подобряване на човешкото здраве, посочиха от Областната администрация.

Заключенията от изследването предстои да бъдат оповестени като научна обосновка и перспективи относно развитието на туризма.

С подписването на Меморандум за сътрудничество между БАН и Областна администрация Смолян през 2015 г. се създаде възможност за по-тясно сътрудничество между Академията и региона, което е от двустранен интерес.

Гарантира се бързо привличане на научен капацитет в полза на хората в Родопа планина. Съвместно между БАН и Областна администрация Смолян се реализираха: проект, свързан със защита от природни бедствия и създаване на критична инфраструктура  (с акроним LANDSLIDE), Проект „Планински патрули – интегрирана система за безопасност  при бедствия и аварии” ( с акроним SKIPASS). Анализи, разработени от учените в БАН, бяха представяни и обсъждани на Регионални съвет за развитие на Южен централен район, във връзка с целево финансиране за малките общини.

„Съвместно между Областна администрация и БАН се осъществява интересно изследване, което предстои да бъде завършено. То е свързано с потенциала на въздуха, климатичните условия в региона и благоприятното им влияние върху човешкото здраве. Считаме, че тази експертиза е много важна, и ако бъде представена по подходящ начин, ще увеличи значително туристическия потенциал на региона ни.“, Славов акцентира, че качеството на тази експертиза е много важно и затова е необходимо тя да се изготви от учени от БАН.

По настояване на областния управител Недялко Славов, след решение на РСР на ЮЦР, Министерски съвет отпусна 540 000 лв. допълнително финансиране от държавния бюджет за НАО „Рожен”.

Средствата се предоставят на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория за ремонт на лещата, телескопа и камерите в НАО „Рожен”. Те се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017г.

Доц. Никола Петров – заместник-директор на Института по астрономия с НАО „Рожен“ при БАН, оцени помощта през последните няколко години, която беше оказана към Обсерваторията.

Той обърна внимание върху значимостта на изграждането на инфраструктура за популяризиране и развитие на научната дейност в НАО-Рожен.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето