Пожарната със съвети за безопасност през лятото

06 Aug, 2020

Предвид горещото време и създадените благоприятни условия за туризъм и стопанска дейност в горите и в съседство с тях, Пожарната в Смолян призовава гражданите да спазват правилата за пожарна безопасност и да не забравят:

  • Забранено е паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи на разстояние 100 м от горския фонд.
  • Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.
  • Не е желателно изхвърлянето на стъклени бутилки – дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.
  • Да не се извършват ремонт на автомобили и транспортна техника в съседство с горските територии и да не се допуска буксуване на автомобили по горските пътища.
  • При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно осъществяване на връзка и сигнализиране на телефон 112.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето