Пет училища в област Смолян ще бъдат финансирани за изграждане на STEM среда

05 Aug, 2020

Обявени са списъците с училища, които окончателно са оценени и класирани за финансиране на идеите и проектите им в Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Програмата финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: Големи за училища с 300 или повече ученици – до 300 000 лв. и малки – за училища с по-малко от 300 деца – до 50 000 лв.

В началото на юли тази година бяха обявени резултатите от първи кръг, през който преминаха общо 262 училища от цялата страна и получиха правото да участват във втори.

За финансиране до втори кръг бяха одобрени общо осем училища от област Смолян. Крайното класиране след втори кръг е за пет от тях – всички в малка категория.

Училищата, одобрени да кандидатстват на втория етап в Голяма категория (до 300 000 лв.) от област Смолян бяха Средно училище „Христо Ботев“-Девин и Средното училище в Неделино. След втори етап учебните заведения не се класират и на този етап проектите им няма да бъдат финансирани.

В малка категория (до 50 000 лв.) – за училище с под 300 ученици или за училища с над 300 ученици, в които вече функционира съвременен STEM център до втори етап за класиране достигнаха 6 училища в област Смолян, като 5 от тях получиха достатъчен брой точки и ще получат средства за създаване на Центрове.

Единствено Средно училище “Димитър Благоев” – Доспат не е получило достатъчно точки за да получи средства по програмата.

Училищата, които ще получават финансова и организационна подкрепа от Министерство на образованието и науката в област Смолян са:

СУ „Кирил и Методий“ – с. Върбина, общ Мадан – 50 000 лв
ОУ „Петко Рачов Славейков“-с. Средногорци, общ. Мадан – 50 000 лв
ОУ “Кирил и Методий“, с. Смилян, общ. Смолян – 50 000 лв
ОУ „Стою Шишков“, с. Търън, общ. Смолян – 45 000 лв
ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян, общ. Смолян – 50 000 лв

Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя и да финансира проектите, които преминаха първия етап на класиране през следващите месеци на предстоящата учебна година. Предстоят промени в Националната програма, които да позволят финансирането на всички проекти, преминали първи етап на оценяване.

За целта няма да бъде необходимо повторно кандидатстване чрез внасяне на документи в МОН.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето