Удължиха срока за предоставяне на Топъл обяд в Община Смолян

04 Aug, 2020

До 31 август 2020г. e удължен срокът за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по проект „Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация в Община Смолян – 2020г.”

От началото на  проекта на 4 май до момента, топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и един път седмично десерт във всеки работен ден,  достига до дома на 170 потребители от Смолян, Смилян, Момчиловци и Търън, които попадат в обхвата на следните целеви групи:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Целта на услугата „Топъл обяд“ е подобряване качеството на живот на уязвими хора, които не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна, в условията на удължената епидемиологична обстановка.

Проектът се финансира от Държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето