10-годишна абсолютна давност за задължения на физически лица

22 Jul, 2020

Парламентът прие промени в Закона за задълженията и договорите на първо четене, според които се въвежда 10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на частните задължения на физическите лица.

Законопроектът е внесен от “Обединени патриоти”. С него се предвижда въвеждане на 10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на частните задължения на физическите лица.

„С въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащият режим за 3 и 5-годишна давност и длъжниците ще могат да се възползват от нея. Защитени са в достатъчна степен и интересите на кредиторите предвид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си. Вносителите отчитат необходимостта от законопроекта, тъй като България е единствената държава – членка на Европейския съюз, която не е въвела абсолютна погасителна давност за задължения на граждани или процедури за потребителска несъстоятелност“, пише в мотивите към законопроекта.

Посочва се още, че към момента има открити процедури за принудително изпълнение, засягащи над 600 хил. семейства.

Според вносителите на проекта към момента има вратичка в закона, която позволява кредитора да „преследва“ длъжника на практика безкрайно, а предложената 10-годишна давност не променя възможността граждани и фирми да се възползват и от 5 и 3-годишната даваност, просто се уеднаквява режимът, като така се дава възможност на частни и физически лица да започнат „от нула и на чисто да градят своята семейна икономика“. Вносителите посочват още, че в повечето европейски държави има въведен регламент за потребителски фалити или абсолютна давност и само България е изключение.

Решението на проблема с вечните длъжници обаче не е съвсем пълно. Тепърва предстои приемането на закон за личния фалит, което ще се отложи за неопределено време до края на мандата на действащото Народно събрание, коментира депутатът Красимир Ципов.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето