Oдобриха създаването на Държавна петролна компания

09 Jul, 2020

Народното събрание одобри създаването на Държавна петролна компания. Държавното предприятие ще изгражда верига бензиностанции, ще поддържа горива в резерв и ще оперира с данъчни складове.

Министърът на икономиката ще е принципал на бъдещото държавно предприятие. То ще може да създаде търговско дружество за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти (петролни бази) и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива.

Данъчните складове ще бъдат регистрирани като всеки един друг частен обект по Закона за горивата.

Окончателните промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесени от правителството, предвиждат Компанията да не може да се приватизира и да изпада в несъстоятелност.

До три месеца от вписването на Държавната петролна компания в Търговския регистър ще трябва да подаде заявление за лиценз за данъчен склад в Агенция „Митници“.

Планира се изграждане на 100 бензиностанции, които ще са под контрола на Държавната петролна компания.

Идеята е чрез собствена петролна компания държавата да гарантира конкуренцията на пазара. Очаква се това да доведе до по-ниски цени за потребителите.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето