Смолян изпраща три кандидатури за членове на Съвета на децата

08 Jul, 2020

Заместник-областният управител на Смолян Андриян Петров откри и води заседание на Комисия за избор на членове за Съвета на децата.

Според утвърдената процедура, Областният управител сформира комисия, която провежда избора за членове на Съвета на областно ниво, въз основа на постъпилите кандидатури от общините.

За област Смолян са постъпили само три индивидуални кандидатури от община Смолян, които се оценяват от комисия в състав:

1.      Андриян Петров, заместник – областен управител на област Смолян;

2.      Петя Пампорова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане – Смолян;

3.      Лидия Парпулева, старши експерт в Регионално управление на образованието – Смолян;

4.      Деница Иванова, главен експерт в Регионална здравна инспекция – Смолян;

5.      Николай Митрев, инспектор в Областна дирекция на МВР – Смолян;

6.      Светозар Казанджиев, председател на Клуб на дейците на културата – Смолян;

7.      Румен Бечев, директор на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян.

Представените кандидатури отговарят на критериите, заложени в процедурата за избор на членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Децата са описали в своите мотивационни писма механизмите за взаимодействие с другите деца от областта. Амбициозни са и са участвали в редица инициативи, на които са реализирали свои идеи. Вярват, че със своето участие в Съвета на децата ще могат да решават проблеми, да дават идеи за подобряване на живота на младите хора, за да са щастливи и да реализират мечтите си в един свят без агресия и насилие.

Заместник-областният управител Андриян Петров оцени и трите кандидатури като достойни, подадени от активни млади хора, които заслужават уважение и трябва да служат за пример сред връстниците си. Петров не скри съжалението си, че при 12 възможности като квота за област Смолян, кандидатурите са само три. Но като обяснение за това, той изтъкна необичайната обстановка, при която функционираха през последните месеци, както образователната система, така и всички обществени сфери.

По време на заседанието членовете на Комисията обсъдиха постъпилите кандидатури за членове на Съвета на децата. Всеки по отделно представи своя фаворит, като аргументира направения избор. Стремейки се да бъдат максимално обективни, оценявайки автентичността, спонтанността, активността в подадените кандидатури от участниците, членовете ги класираха:

На първо място – Кристина Валентинова Балийска с 265 точки;

На второ място – Мелани Любомирова Кехайова с 256 точки;

На трето място – Ивана Димитрова Лазарова с 245 точки.

Петров обърна внимание на близките резултати, с които са оценени участниците, което е показателно за добродетелите на децата и трудния избор на оценяващите. Той каза, че кандидатурите ще бъдат изпратени за оценяване на национално ниво, като всеки един от участниците има шанс да бъде избран за член на Съвета на децата. Заместник-областният управител припомни последващата процедура за избор на национално ниво:

До 10 август на съответната календарна година Председателят на ДАЗД със своя заповед определя Комисия, която се състои от 11 члена с право на глас, както следва: двама служители на ДАЗД, двама бивши членове на Съвета, двама видни общественици (журналисти, интелектуалци и т.н), един представител на неправителствени организации, избрани от неправителствените организации, членове на Националния съвет за закрила на детето, един представител на академичната общност, един представител на бизнеса, един представител на ВК БООН и един – на организации, работещи с деца, получили закрила в България. При определяне членовете на комисията се определят и резервните й членове.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите. Първият класиран е титуляр, а вторият класиран е заместник на титуляря в Съвета. При избора им е важно те да са ученици от различни училища.

Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето