Мащабен ремонт на водопроводната мрежа в няколко мадански села

06 Jul, 2020

Продължава работата по мащабния проект, свързан с изграждането и подмяната на водопроводна мрежа с обща дължина 20 757,50 линейни метра, обхващащ шест населени места в община Мадан.

Преди дни приключиха ремонтни дейности в село Средногорци, където бе извършен цялостен ремонт на вътрешната водопроводна мрежа (ул. Изгрев, ул. П. Р. Славейков и ул. Еделвайс)“. След подмяната на подземната комуникация по трасето бе положена асфалтова настилка.

С ново водоснабдяване са и селата Ловци и Чурка, посредством изграждането на нов външен водопровод и цялостен ремонт на вътрешната водопроводна мрежа в с.Чурка.

Работата по проекта продължава и в село Върбина. В момента там се извършват реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м. Полене, землище на селото до съществуващ водоем в мах. “Камберовска“, както и втори етап от ремонта на вътрешната водопроводна мрежа с. Върбина.

Предстоят да бъдат извършени „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойновица“ до съществуваща помпена станция, напорен водопровод от помпена станция до съществуващ водоем в село Букова поляна.

С цялостната реализацията на проекта ще се създадат устойчиви ползи за цялото население на община Мадан и по-конкретно задоволяване потребностите за подобряване на водоснабдителната инфраструктура, в т.ч.:
• осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода;
• достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените места;
• намаляване броя, честотата на аварии по мрежата;
• намаляване броя на прекъсванията на водоснабдяването на населението вследствие извършване на аварийни ремонти;
• намаляване загубите на питейна вода;

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето