Община Смолян стартира подготовка за преброяване на населението през 2021

18 Jun, 2020

В Община Смолян стартира подготовката за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. Проведе се и първото заседание на Общинската избирателна комисия /ОбПК/.

Неин председател е секретарят на Община Смолян Момчил Николов, а секретар е Мария Иванова –гл.експерт в ТСБ-Смолян. Прие се Правилник за дейността на комисията и Организационен план за подготовката и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Смолян.

На заседанието на ОбПК се обсъди инструкция за Преброяването, беше приет и График на дейностите за подготовката и провеждането му. Определени са и дейностите, свързани с предварителния обход в периода 10 юли-25 септември 2020 г.

До 26 юни т.г. ще се проведе набиране и подбор на регистратори, които ще бъдат 8 за община Смолян. След като преминат обучение, те ще извършат предварителния обход в периода от 10 юли до 15 септември т. г.

Процедурата за набиране на кандидати за преброители и контрольори ще се проведе от 15 септември до 30 октомври т.г.

Преброяването ще бъде проведено в периода януари-февруари 2021 г. и ще се проведе на два етапа:
– чрез онлайн електронна преброителна карта от 22 януари до 31 януари 2021 г.
– чрез посещение на домакинствата от преброител от 8:00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20:00 часа на 15 февруари 2021 г.

Преброяване 2021г. ще бъде 18-то поред в демографската история на България.

Според резултатите от предишното преброяване, извършено през 2011 г., към 1 февруари същата година населението на град Смолян е било 30 642 души, а на цялата община – 41 452 души.

 

 

Снимка: Юлия Лазарова

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето