Плувният басейн в Смолян отново е отворен

16 Jun, 2020

Плувният басейн в Смолян отново отвори врати за трениращи деца и свободно плуване. Противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват са обявени пред сградата на басейна.

На входа на плувния басейн се въвежда задължителен филтър, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура.

  • В басейна се допускат само лица желаещи да плуват, не се допуска публика.
  • В плувният басейн се влиза по един, след повикване от служител и с дезинфекцирани обувки. Всички желаещи да плуват изчакват навън да бъдат повикани, като спазват дистанция от 2,5 м. помежду си.
  • Не се допуска смесване на възрастни и деца в сградата на плувния басейн, за целта отговорника на обекта Христо Георгиев – Главен експерт в сектор ССИ в Община Смолян съвместно с треньорите изготвя график за ползване.

Графикът трябва да отговаря на следните изисквания:

  • В плувният басейн могат да работят не повече от двама треньори, които разпределят петте коридора помежду си и не допускат повече от 10 деца в коридор;
  • При влизане в басейна се спазват правилата по точка 1, 2 и 3, като треньорите и служителите следят да няма повече от 10 деца в съблекалните. Треньорите организират напускането на плувния басейн от децата поетапно при спазване на същото правило не повече от 10 деца в съблекалня;
  • След напускане на плувния басейн от трениращите групи се прави пълна дезинфекция на съблекални, бани, тоалетни и други общи помещения, след което се пускат следващите групи;
  • Свободно плуващите граждани над 18 години, ползват плувния басейн преди или след приключване на заниманията с деца при спазване на всички противоепидемични мерки и правилото не повече от 10  човека в съблекалня и не повече от 10 човека в коридор.
  • Всички лица ползващи и работещи в басейна се задължават да спазват настоящите правила, както и Заповед №РД-0485/28.05.2020г. на Кмета на Община Смолян и т.5б от Заповед №РД-01-249/03.05.2020г. на министъра на здравеопазването.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето