819 седмокласници се явиха на изпита по БЕЛ в Смолянска област

15 Jun, 2020

Изпитът по Български език и литература след 7 клас протече нормално на територията на област Смолян, съобщават от РИО. Изпитът започна в 9:00 часа в 42 училища на територията на област Смолян, на него се явиха 819 ученици, разпределени в 117 зали.

Според заповедите на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, са спазени всички изисквания и противоепидемични мерки, за недопускане на разпространение на вирусна инфекция от новия вирус.

Учениците са разпределени максимум по 10 в зала, на разстояние 1.5- 2 м. Извършена е дезинфекция на 14 юни, както и на всички повърхности в деня на изпита.

Проведен е задължителен сутрешен филтър и медицински преглед, като не са констатирани ученици с грипоподобни симптоми.

В община Доспат на изпит не са се явили две деца-едното е поставено под карантина, за другият ученик към момента няма подадена информация за причините за неявяване на НВО. Изпитът в Община Доспат е проведен във всички училища на територията на общината, с изключение на село Чавдар, където няма ученик в 7 клас, който да подлежи на изпит.

Учениците, които не са се явили на НВО ще участват в класиране с оценката от дипломата за основно образование.

327 квестори участваха в провеждането и нормалното протичане на изпита по БЕЛ днес. За 26-те ученици със СОП се осигуряват консултанти и съответната подкрепяща среда.

Видеонаблюдение е осигурено във всички средни училища, както и в някои от основните училища.

Изпитът протече нормално, съгласно подробния график на дейностите за провеждане на НВО, оценяването на изпитните работи ще се извърши до 28 юни 2020 г.

Обявяването на резултатите се очаква до 29 юни 2020 г.

Свидетелствата за завършено основно образование трябва да бъдат издадени до 3 юли 2020 г. От 3 до 7 юли е подаването на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. в средни училища, профилирани и професионални гимназии.

Тази година подаването на документи ще се извършва само по електронен път чрез платформата https://priem.mon.bg с входящ номер на ученика и уникален код за достъп, наличен в служебната бележка на ученика. Целта е да няма събиране на много хора на едно място.

До 13 юли се очаква да бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап от класирането. До 16 юли е записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето