Детската кухня към община Смолян възстановява дейността си от 4 юни

02 Jun, 2020

От 4 юни се възстановява предоставянето на храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст от Детската кухня към община Смолян при спазването на строги противоепидемични мерки, съобщи секретарят Момчил Николов.

Всички родители, получаващи храна ще влизат в помещенията за раздаване по един и с предпазна маска на лицето. Те са длъжни да спазват социална дистанция от 2 метра пред входа на пункта за раздаване на храна.

Инструкторът по хранене към Детската кухня организира възстановяването на дейността й при стриктно спазване на съответните мерки, както и всички други заповеди, правила, инструкции, относно КОВИД-19, издадени от кмета, министъра на здравеопазването, РЗИ-Смолян и др. компетентни органи.

Част от мерките за организацията на дейността на Детската кухня към община Смолян са следните:

Служителите в Детската кухня се разделят на два екипа – екип за подготовка на храната и екип за доставката и раздаването й.

Първият ще отговаря за заявяването и приемането на хранителните продукти и подготовката на храната, като спазва всички противоепидемични мерки и други правила въведени в детските градини.

На работните си места служителите ще носят маски, ръкавици, работни престилки, шапки, подходящи обувки и друго облекло необходимо за работа в кухня. Преобличането ще се извършва на отделни обособени места, като се забранява влизането в кухнята с дрехи носени навън. Всички дрехи и предпазни средства се сменят и дезинфекцират в съответствие с указанията на здравното министерство.

Всички служители са задължени да поддържат висока лична хигиена. Храната ще се предава на екипа за доставка и раздаване на изхода на кухнята на специално обособен кът, който се дезинфекцира преди поставянето на съдовете с храна.

Забраняват се контакти между двата екипа, като комуникацията между тях ще се извършва по телефон или при спазване на дистанция от минимум 2 метра.

Екипът за доставка и развозването на храната я получава от обособения кът, като спазва забраната за контакти и правилата за комуникация. Шофьорите са задължени да бъдат с предпазни маски за лице и ръкавици, а служителите раздаващи храната и предпазен шлем.

Разливните помещения ще се дезинфекцират преди да започне и след като приключи раздаването на храната, а ако процеса по раздаването продължава повече от 1 час и 30 минути се прави и междинна дезинфекция.

Служителите раздаващи храната задължително дезинфекцират ръцете си след предаването й на всеки родител.

Купони ще се купуват по предварително изготвен график и правила за които община Смолян ще информира своевременно родителите.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето