Кампания за разделно събиране на стари уреди и батерии в Златоград

29 May, 2020

Община Златоград със съдействието на “РУДОМЕТ ГРУП” ЕООД организира кампания за разделно събиране на излезли от употреба електронни и електрически уреди и негодни за употреба батерии и акумулатори.

В периода от 1 до 5 юни хората могат да се освободят от непотребните отоплителни, готварски и микровълнови печки, бойлери, перални, телевизори, хладилници, фризери, компютри, принтери, клавиатури, ютии, сешоари, тонколони и други подобни електрически и електронни уреди, както и негодни батерии и акумулатори, като ги предадем безвъзмездно за рециклиране.

Кампанията е с цел предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на излезлите от употреба електрически и електронни уреди в съдовете за битови отпадъци (контейнери и кофи), натрупването им около тях и в околностите извън населените места, както и намаляване количеството на отпадъците и разходите за депонирането им на Регионално депо Мадан.

Община Златоград призовава жителите да се включат в кампанията и дадат своя принос!

Информация за начина и мястото на предаване може да получите на тел. 0884600172

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето