Спортните обекти в Смолян отварят на 1 юни

27 May, 2020

Спортните обекти в Смолян отварят на 1 юни, съгласно заповед на Министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Документът регламентира от 22 май да бъдат разрешени колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер и без присъствието на зрители.

По този повод секретарят на община Смолян Момчил Николов проведе среща с отговорниците на спортните обекти, за да се обсъди организацията и противоепидемичните мерки, които трябва да бъдат спазвани от персонала, спортистите, треньорите и длъжностните лица. Той им раздаде шлемове, предпазни маски и дезинфектанти.

В заповедта на Министъра се разрешава провеждането на индивидуални и колективни спортни занимания на закрито и открито за деца до 18 годишна възраст без състезателен характер и без публика.

За да се спазват противоепидемичните мерки ще се създаде следната организация на работа:

  • На видни места в спортните обекти ще бъдат поставени указания за изпълнението на противоепидемичните мерки;
  • Ще се провежда задължителен филтър на входа, като на всички ще се измерва температурата;
  • При влизане в тренировъчната зала спортистите, треньорите и длъжностните лица ще почистват ръцете си с дезинфектанти;
  • В тренировъчната зала ще се допуска по 1 човек на 4 кв м площ, но не повече от 20 души едновременно;
  • В съблекалните ще се създаде организация да не се позволява използване на шкафчета, намиращи се непосредствено едно до друго;
  • Минимум по 4 пъти на ден трябва да се почистват и дезинфекцират всички контактни повърхностни, които могат да се докосват;
  • Служителите трябва да носят предпазни средства –маски, шлемове и ръкавици;
  • В тренировъчните зали няма да се допускат лица освен спортисти, треньори и длъжностни лица, пряко отговорни за подготовката им;
  • Лица със симптоми на настинка и повишена телесна температура няма да се допускат в тренировъчната зала;

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето