Фондът на фондовете подкрепя ВиК Смолян с 2.7 млн. евро

21 May, 2020

Фонд на фондовете подкрепя ВиК Смолян с 2,7 млн. евро за изграждането на инфраструктура.

Партньорът на фонда по финансовия инструмент за развитие на водния сектор – Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), сключи договор за предоставяне на инвестиционен кредит на ВиК Смолян.

Ресурсът ще бъде предоставен под формата на дългосрочен заем, предвиден за изграждане на нова ВиК инфраструктура и реконструкция на съществуващата в град Смолян и региона, който включва 10 общини: Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.

Средствата ще бъдат насочени към намаляване на загубите на вода в региона и постигане на съответствие с изискванията на ЕС относно пречистването на отпадните води, подобряване на качеството на питейната вода и повишаване на ефективността на услугите, предоставяни от ВиК дружеството.

Общата стойност на проекта е 39.1 млн. евро, като разходите по него ще се покрият от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и инвестиционния кредит, предоставен от Фонд на фондовете и ЕБВР на стойност 4,3 млн. евро.

2,7 млн. евро от кредита ще бъдат финансирани от Фонд на фондовете, а останалите 1,6 млн. евро със средства от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Предоставянето на заема цели и подобряване на финансовите показатели на ВиК Смолян и постигане на устойчиви резултати при използване на европейски средства, като се намали зависимостта от изцяло грантово финансиране. Съчетаването на безвъзмездни средства с финансов инструмент прави тези инвестиции по-устойчиви.

Фокусът е върху намаляване на разходите и повишаване на ефективността с основна цел по-качествени услуги и подобрено водоснабдяване, предоставени в полза на населението.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето