Безработицата в Смолянска област скочи до 12,6%

18 May, 2020

По последни данни на Регионалната служба по заетостта към края на месец април равнището на безработица в област Смолян вече е 12,6%.

За сравнение спрямо предходната година, към 30.04.2019 г. равнището на безработица е 8,4 % и област Смолян е на 13 място в страната. Съгласно средно месечните данни по ДБТ, ръстът е следния:

 

ДБТ

 по общини

I-во тримесечие на 2019 г. I-во тримесечие на 2020 г. Ръст
Брой безработни Равнище на безработицата Брой безработни Равнище на безработицата Брой безработни Равнище на безраб. /пункта/
ДЕВИН 1 871 15,0 % 1 995 16,0 % 124 /6,6 %/ 1,0
ЗЛАТОГРАД 1 128 12,6 % 1 105 12,4 % –23 /–2 %/ –0,3
МАДАН 534 10,0 % 489 9,1 % –45 /–8,4 %/ –0,8
СМОЛЯН 1 930 6,1 % 2 161 6,8 % 230 /11,9 %/ 0,7
ОБЛАСТ СМОЛЯН  

5463

 

9,3 %

 

5 750

 

9,8 %

 

287 /5,3 %/

 

0,5

 

Към 31 март 2020 г. в област Смолян общо има регистрирани 6 007 безработни лица. 509 от тях са младежи до 29 г. възраст. 1413 лица са с регистрация над 1 година. За едно работно място се борят 8 човека.

Към 30 април в област Смолян вече има 7 346 регистрирани безработни, като ръстът спрямо месец март е 1339 безработни само за един месец. Най-голям брой регистрирани лица са на територията на ДБТ Смолян /над 65%/.

 

ДБТ

 по общини

31.03.2020 30.04.2020 Ръст
Брой безработни   Брой безработни   Брой безработни Изменение
ДЕВИН 2054   2374   +321 15,6
ЗЛАТОГРАД 1090   1159   +69 6,3
МАДАН 504   604   +100 19,8
СМОЛЯН 2359   3209   +850 36
ОБЛАСТ СМОЛЯН 6007   7346   +1339 22,3

 

 

Ръстът на безработни за БТ-Смолян е 850 души. Спрямо предходния месец март ръстът в четирите бюра по труда е следният:

За ДБТ Смолян – с 36 %;

за ДБТ  Мадан – с 19,8 %;

за ДБТ Девин – с 15,6 % и

за ДБТ Златоград – с 6,3 %.

Съгласно постановената специална схема 60/40 / по ΠMC № 55/30.03.2020 г. зa изплaщaнe нa ĸoмпeнcaции c цeл зaпaзвaнe нa зaeтocттa пpи извънpeднoтo пoлoжeниe/, която цели да помогне на работодателите да плащат заплатите на свои служители в обстановката на епидемията от COVID-19, работна справка към 14 май 2020 г. показва:

  • в ДБT – Cмoлян – подадени 127 заявления за 1 388 заети лица от територията обслужвана от бюрото. До момента са одобрени 62 фирми.;
  • в ДБТ – Девин – подадени 40 заявления за 380 лица. Одобрени до момента са 35 фирми;
  • в ДБТ – Златоград – подадени 40 заявления за 383 заети лица. Одобрени са 32 фирми.
  • в ДБТ – Мадан – подадени 21 заявления от фирми за 102. Одобрени до момента са 13 фирми.

ОБЩО 228 заявки, за 2253 лица, одобрени 142 заявки, за около 1100 души.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето