Презалесяват пострадали гори в Чепеларе

13 May, 2020

Община Чепеларе и Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по който община Чепеларе ще получи близо 75 000 лв. за презалесяване на горски площи на територията на общината, пострадали от пожари, биотични и абиотични фактори.

В рамките на начинанието ще бъдат възстановени 170 дка гори, намиращи се в землището на с. Малево, местност „Пожара Студенец“, 6 дка в землището на град Чепеларе, местност „Сивкоскана гора“ и 10 дка в землището на с. Богутево.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето