Вечерен час в Неделино

19 Mar, 2020

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение (обн. в ДВ бр.22 от 13.03.2020г.) Н А Р Е Ж Д А М: От 19.03.2020г. до второ нареждане да се въведе вечерен час от 19:30 до 06:00 часа за непълнолетните лица на територията на община Неделино.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Здравко Димитров – Заместниккмет на община Неделино.

 

БОЯН КЕХАЙОВ

Кмет на община Неделино

 

Уведомяваме Ви, че на телефон 030729234 (дежурен в община Неделино) може да подавате информация ако сте се завърнали от чужбина.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето