Община Смолян раздаде 1000 маски на работещите в противоепидемичен режим

10 Mar, 2020

Община Смолян раздаде 1000 маски на служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите в общинската администрация, социалните домове, социалните институции от резидентен тип и други на територията на община Смолян, които работят в условията на противоепидемичен режим.

Плувният басейн в Смолян няма да работи. Ще се използва момента да му бъде направена пълна профилактика.

В Спортната зала се забраняват спортни мероприятия с деца, а тези с възрастни ще се провеждат без публика. Това са част предприетите мерките против разпространението на коронавируса.

Кметът на Смолян издаде заповед за предприемане на мерки против разпространението на коронавируса:

  • На територията на Община Смолян се преустановяват посещенията на културни мероприятия, в това число и кина.
  • Спортните мероприятия да се провеждат без публика.
  • Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
  • Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.
  • В Общинската администрация- Смолян, в Центъра за услуги и информация на гражданите да се обслужват граждани при повишени мерки за сигурност.
  • Общинската администрация, социалните домове, социалните институции от резидентен тип, училищата, детските градини и спортните обекти на територията на Община Смолян да преминат в режим противоепидемичен, като провеждат ежедневна трикратна дезинфекция на подови настилки, плотове, первази, работни бюра, чинове, маси, дръжки на врати, тоалетни помещения, асансьори, автобуси и др. превозни средства.
  • Забранява се достъпа на външни лица в сградите на социалните домове, социални институции от резидентен тип, училищата и детски градини.
  • Препис от заповедта се връчва на директора на РУ – Смолян на МВР, кметовете и кметските наместници на територията на Община Смолян, заместник- кметове, Секретар на Община Смолян за сведение и изпълнение и на Директора на РЗИ – Смолян и Областния управител, за сведение.
  • Контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Секретаря на Община Смолян.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето