РИОСВ – Смолян: Странна пяна се появи в река Малка Арда

02 Mar, 2020

Експерти на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“ (БД ИБР) и Регионалната лаборатория Смолян към ИАОС провериха сигнал за наличие на пяна без мирис в река Арда между селата Малка Арда и Оряховец.

Сигналът е получен вчера около 10 часа от телефон 112. Веднага е сформиран екип, като е потърсено и съдействие от кмета на община Баните, който също е на място.

В района няма промишлени предприятия или инсталации, които да предизвикат поява на пяна в реката. Извършен е детайлен обход на посочения участък между селата Малка Арда и Оряхово.

Експертите предполагат, че пяната е от използваните в домакинствата почистващи и перилни препарати.

Взети са водни проби, които ще бъдат изследвани по следните показатели: общи ФХ показатели – активна реакция, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, температура, биогени – амониев, нитритен, нитратен и общ азот, ортофосфати като фосфор и общ фосфор, БПК5, ХПК, свободни цианиди, неразтворени вещества и повърхностно активни вещества.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура