Второ извънредно заседание на Общински съвет – Чепеларе

28 Feb, 2020

Второ извънредно заседание на Общински съвет – Чепеларе се проведе в четвъртък, 27 февруари в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация. С 12 гласа „за“ и един отсъстващ, в рамките на 40 минути общинските съветници единодушно приеха предложения План за финансово оздравяване на Община Чепеларе – което беше точка единствена в дневния ред на заседанието с начален час 16:00 ч. Както и при приемането на Бюджет на Община Чепеларе, бързото и гладко протичане на дебатите и единодушното гласуване са резултат на факта, че планът за финансово оздравяване беше подложен на публично обсъждане, отворено за всички заинтересовани страни и граждани, както и на задълбочено разглеждане и гласуване по постоянните комисии към Обс – Чепеларе. Сред присъстващите на извънредното заседание граждани бяха и бивши кметове на Община Чепеларе. Не липсваха критики и скептични мнения, апострофирани особено успешно – но не единствено – от председателя на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Обс – Росица Черпокова. Получи се и леко повишаване на емоционалния градус и се наложи председателят на Общинския съвет, г-н Пантелей Мемцов, да напомня реда и правилата, задължителни за такова събитие. Лекото нагорещяване на дебатите в крайна сметка доведе до предложение, направено от Росица Черпокова, а именно – в План за финансово оздравяване на Община Чепеларе да се добави подточка „Ревизия на всички договори, сключени от Община Чепеларе“ (и подразбиращо се прекратяване на неизгодните такива, когато това е възможно). Предложението беше единодушно прието.По-рано същия ден Общински съвет – Чепеларе проведе и редовно свое заседание. 

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура