В Златоград се проведе консултативен съвет по туризъм

26 Feb, 2020

Туризмът продължава да е водещ отрасъл в икономическото развитие на Община Златоград. Важно е да се осъществяват конкретни мерки, които да съхранят устойчивото търсене на туристическия продукт „Златоград“.

За да се увеличи броят на посетителите и да се създаде постоянен поток от туристи за района е необходимо да се насърчава разработването на местни туристически продукти и създаването на нови такива.

Всяка година членовете на консултативния съвет по туризъм в Община Златоград обсъждат и одобряват Програма на дейностите за развитието на туризма в общината, която е платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни, за усвояване на туристическия потенциал.

На 24 февруари се проведе заседание на Консултативния съвет по туризъм, като в дневния ред на заседанието бяха включени Отчет за изпълнението на Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград за 2019 г., Проект на Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2020 г. и Проект на Общински културен календар за 2020 г.

През 2019 г. категория са получили 10 места за настаняване – 8 прекатегоризирани и 2 нови. Броят на реализираните нощувки на територията на Община Златоград се повишава с 4596 бр. спрямо предходната година. През 2019 г. категоризираните заведения за хранене и развлечения в Община Златоград са 12, от които 9 са прекатегоризирани и 3 нови.

Постъпилите приходи през 2019 г. от туристически данък са в размер на 16 188,50 лв. За изпълнение на Програмата на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2019 г. са изразходвани 15 360,64 лв.

В Програмата на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград за настоящата година са включени организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма, изработване на рекламни и презентационни материали – брошури, каталози, карти, филм, флаери, поддръжка на туристическа инфраструктура, обслужваща туризма, включително местни пътища, до туристически обекти, рекламна кампания в медии – участие в каталози на български и международни туроператори, списания, туристически сайтове и медии, развитие на спортен туризъм – организиране на спортни лагери за подготовка на отбори в различни видове спорт, участие в Организация за управление на туристически район „Родопи“.

Изпълнението на мерките, заложени в Програмата, ще даде възможност за създаване на партньорства за реализация на стратегическите цели за развитие на Община Златоград в сектор туризъм – един от основните приоритети на местната власт.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура