В Смолян се проведе заседание във връзка със Африканската чума и Инфлуенца по птиците

19 Feb, 2020

На проведено редовно заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, председателствано от заместник-областния управител Владимир Гърбелов, се обсъди епизоотичната обстановка по отношение на заболяването Африканска чума по свинете, представи се информация за реализирания отстрел на диви свине и изпълнението на поети ангажименти от предходното заседание на комисията.

Д-р Валентина Мелемова – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ – Смолян информира членовете на комисията, че към настоящия момент няма промяна в епизоотичната обстановка на територията на област Смолян, като няма обявени нови огнища. В съседната Република Гърция обаче има регистриран случай на Африканска чума по свинете в област Серес и прилагането на превантивните мерки не бива да се занижава. Притеснително е това, че има обявено огнище на Инфлуенца по птиците в животновъден обект в гр. Раковски, област Пловдив. Взети са съответните мерки, определени са 3-километрова предпазна зона и 10-километрова наблюдавана зона около обекта за отглеждане на птици. Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в обекта под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта.

Гърбелов допълни, че има информация, че огнища на същия щам високопатогенна Инфлуенца H5N8 са регистрирани от края на 2019 година в Полша, Словакия, Унгария,  Румъния, Чехия и Украйна.  Важно е да се отбележи, че заболяването не засяга хората. Следва да се спазват всички превантивни мерки, за да не се допусне заболяването в нашата област.

Директорът на РДГ-Смолян инж. Венцислав Фурлански представи информация, че от началото на 2020 г. до 17 февруари са отстреляни общо 287 бр. диви свине, като в това число 73 броя в държавните ловностопански райони и 214 бр. в предоставените ловностопански райони. От миналото заседание на епизоотичната комисия, проведено на 29 януари, до 17 февруари са отстреляни 28 бр. диви свине. „От информацията и наблюденията, които имаме, запасите от дива свиня са сведени под допустимите 0,3 – 0,5 бр. на 100 ha.“, каза още инж. Фурлански и допълни, че във всички стопанства се ловува преди всичко индивидуално.

Д-р Мелемова обърна внимание на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 44, които касаят преди всичко регистрацията и обслужването на животновъдните обекти.

Беше обърнато внимание за провеждането на заседания и на общинските епизоотични комисии, защото с промените в нормативната уредба се вменяват задължения на кметовете и е добре да бъдат обсъдени. Освен това трябва да се използват всички източници на информация, така че новите изисквания за регистрация на обектите да стигнат до знанието на хората от всички населени места. Стопаните, които не са отглеждали свине миналата година, през тази може да решат да отглеждат и следва да се запознаят с изискванията за регистрация и мерките за биосигурност, за да нямат санкции от ветеринарните органи. Тези стопани, които миналата година са заколили свинете си и са получили обезщетения за обеззаразяване на обектите са подписали декларации, че до месец септември 2020 г. няма да отглеждат свине. Това също стриктно ще се следи от ветеринарите.

В края на заседанието се припомниха въведените мерки за превенция на Инфлуенца по птиците със заповеди на директора на ОДБХ – Смолян и Областен управител.

Със съдържанието на Заповедта на Областния управител може да се запознаете ТУК.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето