Премахват изоставени коли в Смолян

12 Feb, 2020

Всички отпаднали от необходимост превозни средства, които са без номера се считат за скрап, съобщи зам.-кметът на община Смолян инж.Мариана Цекова.

Още повече, когато те престояват на терен, който е общинска публична собственост. Голяма част от тези автомобили са вече изчистени по уличните платна, но има още, коментира инж.Цекова. Продължаваме с тази дейност, а колегите от дирекция „Строителство и екология“ не са спирали с проверките и сигналите.

Надявам се в най-скоро време всички да се научим на правила, защото правилата са за всички, не само за администрацията, допълни зам.-кметът.

Припомняме, че собствениците на МПС, които са излезли от употреба е необходимо да предприемат действия за премесването им на терен, частна собственост или да ги предават в центрове за разкомплектоване.

При неизпълнение, излезлите от употреба коли ще бъдат транспортирани до площадка за временно съхранение и разкомплектоване и на собствениците им ще бъдат налагани санкции, в размер от 300 до 1 000 лв.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян се забранява съхраняването на излезли от употреба МПС на терени, общинска собственост – тротоари, улици, площадки, обществени паркинги, зелени площи и др.

Тези бракувани автомобили заемат паркоместа, пречат на движението и освен това затрудняват снегопочистването.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето