Около 20-30 лева на декар са годишните доходи на собствениците на гори в Чепеларе

11 Feb, 2020

Частните гори в района на Чепеларе носят около 20-30 лв./дка приходи на собствениците си годишно, според данни от Националното сдружение на собствениците на недържавни гори “Горовладелец”.

Тези постъпления за горовладелците са във вид на наем, който горските кооперации изплащат за декар гори, информира БТА.

Част от горовладелските кооперации в общината отчитат завишен дърводобив през миналата година, поради усвояването на повредената от природни бедствия и вредители дървесина, уточняват от сдружението.

Около 15 хил. кубика повредена дървесина е добита от кооперациите в общината през 2019 г., отчитат от “Горовладелец”. За някои от кооперациите получената дървесина от санитарни и принудителни сечи е двойно повече от обичайния годишен дърводобив.

Близо 90 на сто от повалените от бури и засегнати от боров корояд дървета в община Чепеларе вече са отсечени и извозени от горите, отчитат от сдружението.

Над 95 процента от горите в района на Чепеларе са частни, стопанисвани предимно от горски кооперации. Пазарът на горски имоти в общината е относително свит, според данни на сдружението.

Единични са сделките на продажба на гори в рамките на кооперациите при цени 350- 450 лв. /дка.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето