Пуснаха елени лопатари на свобода в Родопите

10 Feb, 2020

От началото на февруари в района на Натура зона Бяла река се заселиха още 14 елени лопатари. Те ще се присъединят към група от 12 животни, които бяха освободени там преди месец.

С тази група приключи този сезон за разселване на елени в защитените зони в Източните Родопи. Очаква се дейностите ще продължат отново през есента.

Целта на фондация По-диви Родопи е стъпка по стъпка еленът лопатар да бъде възстановен в целите Източни Родопи.

“Направихме огромна крачка към възстановяване на елена лопатар, този любим ловен вид на тракийските царе, в Източните Родопи. Надяваме се и на бъдещо успешно сътрудничество с гръцките ни колеги за възстановяване на вида в целия трансграничен район”, споделя Стефан Аврамов, експерт Биоразнообразие към По-диви Родопи.

На две от от женските в района на Бяла река са поставени и специални GPS GSM предаватели, които ще помогнат да научим повече за разпространението, движенията и заплахите за елените, любимите места за почивка и хранене в Източните Родопи.

Общо 130 елени лопатари бяха заселени в сътрудничество с местните ловни сдружения в Кърджали, Харманли и Крумовград през последните няколко месеца в защитените зони Бяла река, Маджарово, Язовир Ивайловград и Добростан в Източните Родопи. През февруари и март екипа на По-диви Родопи  ще направят мониторинг и преброяване на благородните елени и елените лопатари в Източните Родопи.

През последните пет години в района на Източните Родопи са разселени над 400 елена лопатари и 50 благородни елена в сътрудничество с СЛРБ и местните ловни сдружения от Кърджали, Харманли и Крумовград.

Възстановяването на популацията от елени лопатари и благородни елени се осъществява рамките на проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.

 

 

Photo: Stafan Avramov

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето