ЕВН декларира добра подготовка за зимния сезон

27 Nov, 2019

Областният управител Недялко Славов проведе регулярна среща преди зимния сезон с членовете от Съвета на директорите на ЕВН – Робърт Дик и Калина Трифонова.

Славов обсъди с тях състоянието на електропреносната мрежа, готовността от страна на Дружеството за бърза реакция при извънредни ситуации и аварии, както и инвестиционните им намерения за област Смолян.

През настоящата 2019 година, ЕВН са реализирали инвестиции в размер на 8 млн. лв. в региона. Вложените средства са за развитие на мрежата и повишаване сигурността на захранване, за реконструкция на мрежа средно и ниско напрежение – 9,2 км нови електропроводи средно напрежение, 13,2 км нови електропроводи ниско напрежение и 15 нови трафопоста.

Продължава процеса по изграждане на система за дистанционно отчитане на битови електромери. Като на територията на ЕВН монтираните дистанционни електромери вече са над 1 милион. На територията на област Смолян, от 101 хиляди електромери, 31 хиляди вече са подменени с дистанционни.

От ръководството на Дружеството декларираха в разговора си с Областния управител, че всички аварии са отстранени след бедствената ситуация от януари тази година. Всички съоръжения средно и ниско напрежение са инспектирани към 31 юли 2019 година. Установените повреди са отстранени, като са подменени 3129 стълба, 268 км проводници,  4782 подменени изолатора по ВЛ СрН, 2783 броя санирани и почистени фундаменти на ЖР СрН, 107 подменени разединители и прекъсвачи СрН.

Областният управител обърна специално внимание на подготовката за зимния сезон и предвидените действия за бърза реакция при извънредни ситуации и прекъсване на електрозахранването в най-уязвимите и проблемни райони на територията на област Смолян – село Мугла, к.к. Пампорово, КЕЦ Смолян и КЕЦ Девин.

Ръководството на ЕВН увери Славов, че достъпът до електропреносната мрежа е обезпечен с необходимата техника – високопроходими автомобили, оборудване с вериги, моторни шейни, ратрак за Пампорово, мобилни агрегати и др. Също така Дружеството е сключило договор за наемане на допълнителна техника при необходимост. Налични са допълнителни екипи от обучени и подсигурени с професионално зимно оборудване електромонтьори.

По време на срещата членовете от Съвета на директорите – Робърт Дик и Калина Трифонова, информираха Областният управител за настъпилите от 01 октомври 2019 година промени в ръководството на ЕВН. Длъжността на заместник-директор на Съвета на директорите ЕР поема Александър Сипек, Здравко Братоев е изпълнителен член на СД ЕР, Гочо Чемширов е член на Управителния съвет на ЕВН България и Велко Куршумов е изпълнителен член на Съвета на директорите ТР.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето