Новите общински съветници на Смолян официално встъпиха в длъжност

08 Nov, 2019

Местният парламент на Смолян ще се състои от 29 съветници, като 11 от тях са избрани от листата на ГЕРБ, 7 от Новото време, 6 от БСП, 3 от ДПС и 2-ма от Земеделски народен съюз.

ГЕРБ: Ангел Безергянов, Божидар Шуманов, Венера Аръчкова (председател), Денислав Костов, Екатерина Гаджева, Мария Семерджиева, Петър Мирчев, Петър Янев, Стоян Иванов, Тодор Митов и Софка Иванова

Новото време: Кирил Асенов, Валентин Кюлхански, Илия Томов, Коста Начев, Минчо Симов, Сийка Йочева и Филип Топов

БСП: Стефан Сабрутев, Димитър Кръстанов, Иван Гавазов, Виолета Бояджиева, Иван Френкев и Рабие Кьосева

ДПС: Салих Аршински, Милен Журналов и Вижданка Младенова

Земеделски народен съюз: Костадин Василев и Димитър Ангелов

Новите кметове на избираемите 7 села в община Смолян са: Сийка Суркова – Момчиловци, Венко Палчев – Виево, Недко Димитров – Влахово, Милко Кисьов – Могилица, Явор Говедаров – Търън, Васил Седянков Широка лъка и Чавдар Червенков – Смилян.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето