Втори кандидат за общински съветник е несъгласен с резултатите от вота

01 Nov, 2019

В Административен съд – Смолян е образувано адм. д. № 451/2019 г. по жалба подадена от Митко Кавармов от гр. Неделино, срещу резултатите отразени в протокол на Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 2011800003, за избиране на общински съветници при община Неделино, съставен на 27.10.2019 г.

В жалбата се твърди, че в посочената секция е гласувал жалбоподателя и негови близки, като в обжалвания протокол при преброяването на предпочитанията /преференциите/, СИК установила, че за жалбоподателя Кавармов е отразен нулев резултат.

ФАЛСТАРТ ЗА ВТОРОТО ИЗБОРНО ДЕЛО

 Административен съд – Смолян остави без разглеждане като процесуално недопустима жалбата подадена от М. Кавърмов от гр. Неделино, срещу резултатите отразени в протокол на Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 2011800003, за избиране на общински съветници при община Неделино, съставен на 27.10.2019 г., и прекрати образуваното адм. д. № 451/2019 г. по описа на съда.

Нормата на чл.459 от Изборния кодекс, е ясна и недвусмислена, че на обжалване пред съд подлежат единствено решенията на Общински избирателни комисии, а не актовете и действията на Секционните избирателни комисии, посочва съдът в мотивите си.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето