В Златоград се проведе международна конференция за палиативни грижи

05 Sep, 2019

В Златоград се проведе конференция на тема „Преодоляване на несъответствията в компетентностите и предоставяне на инструменти за самооценка и придобиване на нови знания и умения, насочени към специалистите, предоставящи палиативни грижи в Европа“.

В мероприятието взеха участие над 100 гости от страната и чужбина – експерти в областта на предоставянето на палеативни грижи, на лична грижа, специалисти, предоставящи подкрепа на пациенти в терминална фаза и техните близки, както и експерти от социалната сфера, проявяващи интерес по темата.

Международната среща се организира в рамките на проект „Подобряване на квалификацията на професионалистите, предлагащи палеативни грижи на европейско ниво, чрез създаване на сравнителна рамка на компетентностите, ECVET базирани учебни материали и инструмент за самооценка на уменията”, който се финансира по програма „Еразъм +”. Проектът бе високо оценен и отличен със Знак за качество от Център за развитие на човешките ресурси, чийто главен секретар – Вася Ликова-Арсенова, присъства на събитието.

По време на реализация на проектните дейности, свързани с развитието на палеативните грижи, Община Златоград си сътрудничи с партньори от пет различни държави: Белгия, Кипър, Литва, Турция и Унгария.
„Като община, която често е давана за добър пример за устойчиво развитие на социални услуги, Златоград се опитва да удовлетвори в максимална степен потребностите на местното население, съобразявайки се, разбира се и с наличния ресурс. И винаги сме отворени за всяка една нова и полезна дейност! Настоящият проект е доказателство за това!”, каза в приветствието си заместник-кметът на Община Златоград Елмира Угорлиева-Пехливанова.

Председателят на Общински съвет Емилия Кръстева приветства присъстващите като ги запозна със същността на палеативните грижи и представи възможности за тяхното алтернативно приложение.
По време на срещата се сподели опита и добрите практики в областта на предоставянето на палеативни грижи в Белгия, Литва и Унгария.

Подобни

Новини от региона

спорт

култура

Времето