Обявиха обществена поръчка за ремонт на стадион „Смолян”

31 Jul, 2019

Община Смолян обяви обществена поръчка за ремонт на стария стадион в Смолян. Поръчката е за проектиране, авторски надзор и строителство на реконструкция на стадион „Смолян”.

За нуждите на обществената поръчка е необходимо да се изготви работен инвестиционен проект. Проектът трябва да се разработи в съответствие със съществените изисквания към строежите по чл.169 от Закона за устройство на територията („ЗУТ“).

Предметът на проекта обхваща ремонт на лекоатлетическа писта, подмяната на асфалтовата настилка на подхода към трибуните, изграждане на подпорни стени за укрепване на ската, трибуните и подходите към тях, изпълнение на нови трибуни, ремонт на тротоарни настилки, отводняване, осветление и електровидеонаблюдение.

През годините е правен частичен ремонт на спортното съоръжение, обхващащ подмяна на тревната настилка и разчертаване. В момента съществуващата лекоатлетическа писта е в много лошо експлоатационно състояние. Липсват трибуни, както и седалки за посетителите. Подходите към трибуните са с компрометирана асфалтова настилка в следствие на износване на горния й пласт.

На места има пропаднали участъци от настилката в следствие на подпочвени и дъждовни води от ската. Съществуващата подпорна стена за укрепване на трибуните е изпълнени от каменна зидария. В по-голямата си част е компрометирана.

Връзката между сградата и спортното съоръжение се осъществява с тротоарната настилка, която е в незадоволително състояние и не отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Прогнозна стойност на поръчката: 857 500 лева без ДДС (1 029 000 лв. с ДДС)

 

 

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето