Близо 420 000 лева за животновъдите в Смолянско по схемата de minimis

31 Jul, 2019

От 28 юни до 15 юли 2019 г. продължи приемът на документи по схемата de minimis за земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки, одобрена с Решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

В ОД на ДФ „Земеделие“ Смолян заявление по държавната помощ подадоха 340 животновъди от Смолян и областта. Заявените и допустими за подпомагане едри преживни животни са 2 844  броя, а дребните преживни животни са 23 991 броя. На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г.

Подпомагането е разпределено, както следва:

  • до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;
  • до 40 лв. за бивол до 250-то животно;
  • до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;
  • до 20 лв. за бивол от 251-то до 500-то животно;
  • до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;
  • до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни.

Общата сума с която ще бъдат подпомогнати животновъдите от област Смолян е в размер на близо 420 000 лева. До момента са изплатени 358 191 лв. на 322 земеделски стопани, като след приключване на допълнителните административни проверките ще бъдат отпуснати и останалите средства.

Общият размер на средствата изплатени от ДФ „Земеделие“ са над 23 млн. лв. (23 085 245 лв.) на 13 743 животновъди по държавна помощ de minimis.

Подобни

Новини от региона

спорт

култура

Времето