Община Златоград ще предоставя мобилна социално-здравна услуга с нов автомобил

19 Jul, 2019

Община Златоград закупи лек автомобил Dacia Lodgy, с който ще бъде предоставена социално–здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Проект № BG05M9OP001-2.040-0039-C001 „С грижа за хората в нужда” по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Водеща организация по проекта е Община Златоград, а партньор е Община Чепеларе.

Патронажната грижа бъде предоставяна в периода от 01.09.2019г. до 31.08.2020г. със следните дейности: медицинска рехабилитация, двигателна рехабилитация, психологическа подкрепа и домашен помощник.

Мобилната социално-здравна услуга ще се предоставя по домовете от квалифициран персонал, ще бъдат обслужвани възрастни лица над 65 годишна възраст със затруднения, ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и здравни проблеми, както и техните семейства с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето