Музеят в Смолян защити пореден проект в Министерството на културата

12 Jul, 2019

РИМ „Стою Шишков” – Смолян спечели проектно предложение „Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2019“. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата по обявена процедура за целева финансова подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство.Предложението е разработено от Донка Симеонова, уредник в отдел „Връзки с обществеността“.
През 2019 г. в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, за трети път ще се проведе Национален преглед на музейния плакат. Организира от Министерство на културата, Община Смолян и РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, със съдействието на културни и научни организации, професионални сдружения и дарители. Това е трети преглед на съвременни рекламни плакати на български музеи и галерии, регистрирани като културни организации в Министерство на културата. Стремежът е конкурсът да образова, възпитава и емоционално въздейства върху музейната среда чрез отличаване на най-добрите достижения на музейното плакатно изкуство.През годините конкурсът се утвърди като устойчив културен форум и предизвиква голям интерес от страна на участниците. Настоящето трето издание дава основание да се вгледаме професионално в очерталите се тенденции, креативни авторски подходи и споделените примери за добрите практики с високи критерии за цялостен дизайн-подход на музейните експозиции, временните изложби и рекламните им кампании.Националният преглед на музейния плакат е възможност за стойностна изява в областта на визуалната комуникация на българските музеи и художествени галерии като културни институти с богати и уникални фондове, съхраняващи паметта на нацията и активно работещи с публики.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето