Проект за патронажна грижа в Златоград и Чепеларе

30 May, 2019

Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”в общините Златоград и Чепеларе.

Социалният проект е с продължителност 15 месеца, а финансирането е осигурено по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020. Водеща организация по проекта е Община Златоград, а Чепеларе е партньор.

Планира се осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги в домовете на хората, които ще бъда включени в патронажната грижа. В първия етап на проекта ще се извърши подбор на потребителите на социалната услуга, като кандидатите ще подадат заявления до общините. Наетият персонал за почасови здравно- социални услуги ще премине обучение.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето