Повишават контрола във връзка със зачестилите нападения от кафява мечка

14 May, 2019

Във връзка със започналия активен период и зачестилите нападения от кафява мечка от месец април 2019г., и изпълнение на процедурата по изплащане на щети от Министерството на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян обръща сериозно внимание, че е необходимо да се повиши контрола по:

  1. Спазване на издадените заповеди на кметове на общини за забранените за паша места в горските територии държавна и общинска собственост;
  2. Извършване на своевременна регистрация на животните и пчелините по Закона за ветеринарно-медицинската дейност;
  3. Недопускане на изхвърляне и изоставяне на умрели животни и хранителни отпадъци;
  4. Вземане на превантивни мерки при отглеждане на животни – недопускане на свободна паша без пастир, а при повече животни да се използват кучета. Вечер животните да се прибират на обезопасени места и да се преброяват за установяване на липсващи такива.

При констатиране на щети от страна на стопаните, с цел сформиране на комисия и достоверно определяне на причинителя на щетите, незабавно да се уведомяват горското/ловното стопанство, групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян (телефони  – 0887 500 739 и 0885 590 060), кметството и/или други отговорни институции.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето