Безплатни кръвни изследвания в няколко златоградски села

15 Apr, 2019

На 20 и 21 Април 2019г. студенти по медицина от неправителствената организацията  Medical students on a mission (M.S.O.M) – „Студенти по медицина на мисия“, с ръководител д-р Елина Белева и в партньорството на Община Златоград, организират безплатен общ преглед и кръвни изследвания за хора в напреднала възраст. Кампанията обхваща представители на местното население на с. Аламовци, с. Кушла и Крушкова махала, с. Ерма река, Община Златоград.Мисията на студентите по медицина от неправителствената организация „Студенти по медицина на мисия“ е да предоставят безплатни медицински услуги за жители на малки населени места, отдалечени от болници и имащи затруднен достъп до здравни грижи.Организация на кампанията включва безплатен общ преглед и изследване на кръв в няколко пункта в трите населени места от Община Златоград.

Дата на извършване на прегледите: 20 Април 2019г.

Начален час: 9.00 ч. 

Пунктове:

  • Сградата на Здравна служба с. Аламовци;

 

  • Сградата на Кметство с. Кушла;

 

  • За населението на Крушкова махала – Сградата на здравна служба, с. Ерма река.

 

 

Дата на  получаване на резултатите от изследванията: 21 Април 2019г.

Начален час: 9.00 ч. 

Пунктове:

 

  • Сградата на Здравна служба с. Аламовци;

 

  • Сградата на Кметство с. Кушла;

 

 • За населението на Крушкова махала – Сградата на здравна служба, с. Ерма река.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето