Водата в Чепеларе не е годна за пиене

10 Apr, 2019

Поради снеготопенето и валежите през изминалата седмица, водата в ниска зона на град Чепеларе е замътена, съобщиха от ВиК – Смолян. Препоръчва се в следващите няколко дни да не се използва за питейно-битови нужди.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето